Draai je telefoon een kwartslag. Dan ziet onze site er een stuk beter uit!

star star star star star

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de nieuwsbrief van Hospital Hero.

Gegevens en doeleinden
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen van Hospital Hero. Hiervoor wordt uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer verzameld (hierna: “uw contactgegevens”). Met uw aanmelding geeft u ons toestemming om uw contactgegevens te gebruiken, zodat we u op de hoogte kunnen houden van belangrijke ontwikkeling. LUMC verwerkt uw contactgegevens alleen voor dit doel. Uw contactgegevens worden niet gedeeld met derden.

Bewaartermijn
LUMC bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw contactgegevens verwijderd.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
LUMC, gevestigd aan Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens middels het contactformulier. Via info@hospitalhero.nl kunt u contact opnemen met de organisatie van de Hospital Hero. Via infoavg@lumc.nl kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van LUMC.

Beveiliging
LUMC neemt de bescherming van uw contactgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw rechten
Onder de voorwaarden die de van toepassing zijnde wetgeving daarvoor stelt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om uw toestemming voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens, om overdracht van uw persoonsgegevens en kunt u tegen verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken. U kunt van deze rechten gebruik maken door hiervoor een verzoek te sturen naar info@hospitalhero.nl. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.