Draai je telefoon een kwartslag. Dan ziet onze site er een stuk beter uit!

star star star star star

Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens op onze website, nieuwsbrief en app.

Versie 1.0, september 2022

Privacy staat bij Stichting Hospital Hero (‘Hospital Hero’) hoog in het vaandel. Met deze privacy- en cookieverklaring (‘Verklaring’) informeren wij onze websitebezoekers en de gebruikers van de Hospital Hero App (‘App’) over de informatie die wij over hen verzamelen en de manier waarop wij deze informatie gebruiken.

 

1. Uw persoonsgegevens

1.1 Hospital Hero App
Voor het gebruik van de App is het niet nodig een account aan te maken en persoonsgegevens met ons te delen.

1.2. Websitebezoekers
Via onze website kunnen wij op verschillende manieren uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder volgt een specificatie.

(a) Cookies
Onze website (www.hospitalhero.nl) maakt gebruik van analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers van de Verenigde staten. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Ook maken wij gebruik van Google Analytics for Firebase voor de monitoring van het gebruik en de performance van de App.

(b) Social media buttons
Via de social media buttons op onze website kunt u onze social media pagina’s bekijken. Hospital Hero gebruikt de volgende social media buttons:
   • Facebook;
   • LinkedIn.
De bovenstaande social media partijen bepalen zelf hoe ze omgaan met uw persoonsgegevens die ze verwerken wanneer u op de button klikt en/of onze social media pagina bezoekt.

(c) Contact
Wanneer u met Hospital Hero in contact wenst te komen, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website, via social media, via e-mail of telefonisch. In dat geval verwerken wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van uw bericht. Wij gebruiken deze gegevens om het door u gewenste contact te voeren. U kunt zich middels onze website ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. In dat geval verwerken wij e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen sturen.

(d) Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt of om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn.

2. Verstrekking aan derden

2.1. Algemeen

(a) Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer dit conform de wet- en regelgeving is toegestaan. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening (bijvoorbeeld aan rechterlijke instanties, arbitrage instituten of deurwaarders) of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

2.2. Verwerkers

(a) Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers voor onze website en Hospital Hero app. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van Hospital Hero en niet voor eigen doeleinden.

(b) Wij hebben afspraken gemaakt met deze partijen om de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te borgen. Het kan voorkomen dat verwerkers gegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EER als sprake is van een passend beschermingsniveau zoals wanneer een adequaatheidsbesluit geldt, wanneer de SSC van toepassing zijn of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

2.3. Links naar websites van derden
Onze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites. Dit betekent niet automatisch dat Hospital Hero verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is.

2.4. Apple App Store en Google Play Store
Onze App wordt ter beschikking gesteld in de Apple App Store en de Google Play Store. Deze partijen bepalen zelf welke gegevens ze verwerken indien u een app in hun store downloadt. U kunt de voorwaarden hier en hier nalezen en uiteraard op de pagina van de desbetreffende app store zelf.

3. Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

4. Uw rechten

4.1. Op grond van de privacywetgeving heeft u een aantal rechten ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht om:

  • ons te verzoeken om inzage, aanvulling, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken, waarbij wij voor de volledigheid opmerken dat wij uw persoonsgegevens niet gebruiken om geautomatiseerde besluiten over u te nemen;
  • ons te verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een derde partij;
  • toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

NB: We kunnen niet in alle gevallen aan verzoeken in het kader van uw wettelijke rechten voldoen. Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij ons best doen om samen met u een oplossing te vinden. Indien u niettemin van mening bent dat wij u daarbij onvoldoende hebben geholpen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Wijzigingen en contact

5.1. Wij kunnen deze Verklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om deze Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

5.2. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze Verklaring dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail via support@hospitalhero.nl.